HESFİBEL A.Ş.

ÇEVRE ve SAĞLIK GÜVENLİK POLİTİKASI

(TS-ISO 14001 & TS 18001 Madde 4.2 )

 

Hesfibel A.Ş. tüm faaliyetlerini, çevresinin, çalışanlarının, müşterilerinin sağlık ve güvenliğini gözetecek şekilde yönetmeyi taahhüt eder.

·        Yürürlükteki Çevre,  İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarını izler ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uygun hareket eder.

 

·        Sürekli gelişme kavramı çerçevesinde kirliliğin önlenmesi için, mevcut faaliyetlerini yürütürken, yeni ürün ve faaliyetleri planlarken, atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, doğal kaynak ve enerji tasarrufu, atık geri kazanımı ile ilgili teknolojileri takip eder, geliştirir ve rekabet şartlarını da dikkate alarak uygular.

 

·        Sürekli gelişmeyi, amaç ve hedeflerinin izlenmesini, performans değerlendirme ve periyodik gözden geçirme ile gerçekleştirir

 

·        Sağlık güvenlik ve çevreyi etkileyen faaliyetler hakkındaki bilgileri çalışanlara, müşterilere, halka, resmi kurumlara ve ilgili diğer taraflara anlaşılabilir şekilde aktarır.

 

·        Tüm çalışanların; çevre, sağlık ve güvenlik bilincinin artırılması ve bu politikanın izlenmesine etkin katılımın sağlanması için düzenli eğitim programları uygular, ilgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine  katkı sağlar.

 

·        İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerileri dikkate alır, onların katılımını en üst düzeye çıkarılmaya çalışır. Sağlık ve güvenlik konularında her türlü bilgiyi ilgili taraflarla ve kamuoyu ile paylaşır.

 

Bu taahhütlerimizi TS-ISO-EN 14001 ve TS 18001 standartları doğrultusunda sürekli geliştirmeye açık bir yönetim sistemi ile güvence altına alır.

 

Osman BAYRAKTAR

Genel Müdür

ÇYS-EK-01 /30.05.2004/REV03